Adress
 
 Gamla Vägen 4
457 60 Hällevadsholm
Stigen 3
 
Tel. 0524   50 115
Fax 0524  50 117
 
tandbagen@gmail.com
www.tandbagen.se
 

Adress
 
Annexkliniken  i Göteborg
 Vasaplatsen 3
41126 Göteborg
 
Tel. 070 6275573
 
tandbagen@gmail.com
www.tandbagen.se